Ние изгаряме
за вас

+359 885 626 559

vulkan_services_ltd@europe.com

                                            СЪБИРАНЕ,ТРАНСПОРТИРАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ
                                                                               НА СЖП   КАТЕГОРИИ 1,2 И 3

СЪБИРАНЕ,ТРАНСПОРТИРАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА СЖП  КАТЕГОРИИ 1,2 И 3

Ние изгаряме за вас !

Ние изгаряме за вас !

За нас

Вулкан Сървисис е лицензирана фирма от Агенция по Храните. Има сключени договори с фирми, заведения и обекти в цялата страна-СЪБИРАНЕ,ТРАНСПОРТИРАНЕ И УНИЩОЖАВАЕ(чрез собствени мобилни инсинератори) НА СЖП категории 1,2 и 3. Имаме наши регионални мениджъри с управленски функции , които обхващат цялата страна. Имаме възможност да обслужваме всеки един обект, без значение от неговото географско местоположение.Разполагаме със собствен специализиран и сертифициран транспорт

Вулкан Сървисис ООД разполага с всички необходими разрешителни за транспортиране и обезвреждане на всички три категории СЖП, като това се извършва по на-съвременния и екологичен метод без миризми и опасни остатъчни продукти. Отпадъците се изгарят при температутра от 850 до 1250 градуса, което гарантира високо ниво, биосигурност и ефективна редукция на отпадъците.

+359 885 626 559

vulkan_services_ltd@europe.com